Teknosol

ERP Nedir

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?

 

ERP, kurumsal kaynak planlama manasında kullanılır ve İngilizce "Enterprise Resource Planning" kelimelerinin ilk harflerinin meydana getirdiği bir kısaltmadır. Adından da anlaşıldığı gibi, bir işletmenin sahip olduğu bütün kaynakların, yalnızca tek veritabanı dâhilinde çalışan bir yazılım sayesinde tümleşik bir yaklaşımla ve bütünleşmiş biçimde yönetilmesi anlamına gelir. Bütün kaynakların bütünleşmiş şekilde kullanımı, işletmeye ciddi biçimde rantabilite ve tutarlılık sağlar.

ERP yazılımları birçok esas parça ve o modüllere ait olabilen ek parçalardan oluşur. Bu esas parçalar, muhasebe, satış, üretim, finans, stok, insan kaynakları, kalite kontrol, satın alma, teknik servis, bakım onarım gibi ana modülleri ihtiva etmektedir. Çoğu ERP yazılımı, faaliyet alanına özel olarak bu temel parçaları özelleştirip sektörel ERP çözümleri şeklinde müşterilerine sunmaktadır. ERP nedir sorusuna verilebilecek kısa cevap budur.

 

erp nedir

 

ERP Kurumlara Hangi Faydaları Getirir?

Büyüme hedefi yalnızca büyük şirketlerin değil; gelecek hedefleri bulunan çeşitli ölçekteki kurumlar için önem teşkil etmekte. ERP projeleri bu sebeple yalnızca büyük ölçekli kuruluşlar için değil, KOBİ'ler adına da süratli ve ulaşılabilir faydalar sağlıyor. Bu yararlar maliyet tutumluluğundan, verimlilik yükselişine değin uzanırken; buna mukabil fazlaca etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kesimine kazandırmak mümkünleşebiliyor. Aile içi şirketler ikinci nesile teslim edilirken doğru kurgulanmış bir ERP projesiyle yoluna devam etmesi; yeni katılan yöneticilerin şirket adına çok daha detaylı ve güncel veri sahibi olmalarına yararken, iş akışını insan hatasından ayrıştırarak standardizasyon sağlar. Sadece bilginin ve tecrübenin değil verimliliğin de aktarılabildiği bu oluşum sayesinde amaçlanan performansa kolayca erişimin yolu açılmış oluyor.

 

ERP Yazılımlarını Güçlü Yapan Unsurlar

Düşük ve/veya Düşürülmüş Maliyet

Teknosol gibi işletmenizin süreçlerine mahsus geliştirmeler üretebilen bir markayla çalıştığınızda, çalışmanıza entegre edeceğiniz yazılım ve uygulamaları kullanarak müşteri kitlenizin beklentilerini öngörebilir, stok bilgilerine çok daha çabuk ve detaylı bir şekilde ulaşırsınız. Vera ERP yazılımının şirketinize kazandıracağı stok üzerinde daha hızlı hareket etme becerisi sayesinde daha düşük stok miktarıyla çalışır, maliyetlerinizi hatırı sayılır oranda düşürürsünüz.

Müşteri Memnuniyetinde Yükselen Bir Artış

ERP ile iş akışınız kişiye bağlı birçok hatadan arındırılır. Hatalı kesilen faturalar, yanlış teslimatlar, üretimde meydana gelen aksaklıklar iyi bir ERP projesiyle yok edilebilir. Üretim bandından müşterinin ismiyle çıkan ürünler sayesinde hataya yer verilmez. Hakeza müşterilerinizin gereksinimlerine çok daha etkin ve çabuk biçimde yanıt verir, müşteri mutluluğunu ve marka değerinizi yükseltirsiniz.


Hızlı Raporlama ve Değerlendirme

İşletme şirketleri için rapor oluşturmak, ilgili çalışanın ihtimalen bir hafta süresince Excel dosyalarında çalışma yürütmesi demektir. Hâlbuki bütün iş akşının ERP ile dijital platforma taşınması sonucunda, merkezi bir database üzerinden tek bir tıkla, saniyeler içinde rapor yaratmak mümkündür. Bu kolaylık sayesinde hem çalışanlar hem de yönetici kademesi rapor oluşturmaktan ziyade, firmayı büyütecek ve kazancı artıracak yeni fikirler üretmeye zaman bulabilir.

Üretkenlikte Maksimum Artış

ERP yazılımları verimlik artışının beraberinde, çalışan her bireyin şirkete kazandırdığı değeri de yükseltecek işlevlerle üretkenliğe yardımcı olur. Bilhassa büyüme etabında çeşitli departmanlar oluşturan şirketler, firma hedeflerinin tüm çalışanları daima motive edecek şekilde şeffaf ve anlaşılır biçimde sunulmasını ERP uygulamalarıyla gerçekleştirebilirler. ERP yetkinliğine erişen çalışanların kuruma bağlılığında ve üretkenliğinde yükseliş meydana gelir.

Etkili ve Aktif Bir Yönetim Kadrosu

Hızlı raporlama ve yüksek randımanlı İK etapları; yönetici kademesinin de daha doğru ve etkin kararları hızlıca alabilmesini kolaylaştırır. Örneğin bir aile şirketinde ikinci neslin devir teslim sürecini bir ERP projesiyle gerçekleştirmek; hem yeni yönetici adaylarının hem de mevcut yöneticilerin bütün aşamaları dijitalleşmiş bir platformdan izlemesine ve biriktirilen veriyi anlamlı bir biçimde okuyarak lehlerine kullanabilmelerine olanak tanır.

 

ERP Programı ile Satınalma Yönetimi

Talepten başlayan, teklif süreciyle devam eden, arından malzeme veya hammaddelerin kalite kontrole bağlı olarak depoya girişine kadar süregelen entegre sistemler bütünü satınalma yönetimini oluşturmaktadır.  Satınalma departmanının en büyük sıkıntısı malzemeyi zamanında tedarik edemediği için üretimin durmasıdır. Günümüzde üretime endeksli  satın alma stratejilerinin oluşturulması ile birlikte alırken kazanma mantığı ön plandadır.  Tüm detayların değerlendirilmesi ve analiz edilmesiyle  işletmelerin satın alma sistemlerinin yönetilmesi hedeflenmelidir.

Bu hedefler ile varılması gereken nokta, en uygun ve kaliteli malzemenin en iyi hizmet standardı ile  tedarik edilmesidir. Böylece işletme maliyetlerinin en asgari seviyeye düşürülmesi beklenir. İşletmeler satınalma stratejilerini oluşturulurken farklı kriterleri değerlendirmelidir. Satın alınan ürünlerin özelliklerine göre belirlenen kalite ölçüm değerlerine göre saptanması, fiyat ve ödeme vadelerinin iyi analiz edilmesi bu kriterlerin bazılarına örnek gösterilebilir. Erp çözümleri ile bahsedilen tüm bu karmaşık satın alma süreç yönetimi, kesintisiz takip edilerek, tedarik edilecek malzemenin, zamanında, doğru miktar ve doğru fiyat temin edilmesi ile maliyetlerin düşürülerek yönetilmesi hedeflenmiştir.